Tên miền .cloud sẽ tăng giá vào đầu tháng 4-2021

Tên miền .cloud - Dot Cloud

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, nhà cung cấp tên miền - cơ quan đăng ký sở hữu phần mở rộng tên miền .Cloud sẽ tăng giá của họ. Điều này có nghĩa là các tổ chức đăng ký tên miền đều sẽ tăng giá tên miền tương ứng.

Giá mới của .Cloud sẽ được tăng như sau

1. Đăng ký miền .Cloud mới: $ 17,99 USD mỗi năm, tuy nhiên  giá khuyến mãi đăng ký hiện tại là $ 1,99 của sẽ tiếp tục được liệt kê trên trang Khuyến mại & Phiếu thưởng của các nhà cung cấp tên miền. Giá bao gồm quyền riêng tư WHOIS MIỄN PHÍ,  parking tên miền, bảo vệ miền, chuyển tiếp e-mail cùng với các đăng ký khác:

  • Gia hạn các miền .Cloud hiện có: $ 17,99 USD mỗi năm.
  • Chuyển các miền .Cloud hiện có: $ 17,49 USD.

2 - Lịch trình: các mức giá mới này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 00:00 giờ UTC.

3 - Giảm thiểu - để giảm thiểu những đợt tăng giá này nhiều nhất có thể, chúng tôi khuyên bạn nên gia hạn tất cả các miền .Cloud mà bạn muốn giữ lại trước ngày 1 tháng 4, để tận dụng mức giá hiện tại. 

Dưới đây là các bước để gia hạn hàng loạt tên miền của bạn:

  • Bước 1 - vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập Trình quản lý miền của bạn.
  • Bước 2 - chọn tất cả các miền bạn muốn gia hạn và nhấp vào "Gia hạn miền".
  • Bước 3 - trên trang tiếp theo, chọn năm bạn muốn gia hạn tên miền của mình và tiến hành đặt hàng.
Vậy là bạn được gia hạn tên miền sớm trước ngày giá tăng, đến năm sau mức giá gia hạn được áp dụng theo mức giá mới.
(Theo vnsp.net)